torsdag 19 februari 2015

De gamla 4 F;en

De gamla 4 F;en
I förarbetena till LPO-94 betonade man att det finns olika sorters kunskap, eller kanske olika nivåer att lära sig saker på. De är alla lika viktiga och ibland lär man sig något på bara en eller några av dem. Men ett kunnande och lärande som har alla nivåerna är vad vi bör eftersträva för våra barn. Det gillade jag skarpt och jag tror det är viktigt att komma ihåg dem. Här kommer min förklaring av hur man kan använda sig av dem:
                                                                                      
Kunskapsnivå
Vad
Exempel
Fakta
När du får veta hur något är eller hur du ska göra.
Bokstäver är symboler för ljud. De har speciella utseenden.
När du cyklar ska du sitta på sadeln, hålla balansen, styra, trampa och bromsa.
Du får veta att slaget vid Hastings stod 14 oktober år 1066.
Förståelse
När du fått en bild av det du ska lära.
Du börjar lära de olika bokstävernas ljud och provar att forma och ljuda dem.
När du tänker att så tror jag att man gör.
Ett slag är när olika människor krigar mot varandra. Ett slag var slaget vid Hastings och det inträffade 14 oktober år 1066.
Färdighet
När du tränat dig så du klarar av att använda det du förstått, men man kan alltid träna så man blir ännu bättre på en färdighet.
Du kan läsa och skriva.
Du läser och skriver bättre och bättre ju mer du tränar.
Du kan cykla. Det blir också bättre med träning.
Du kan svara på när slaget vid Hastings stod. Men du vet också vad det innebar – Wilhelm Erövraren satte stopp för vikingarnas välde i Storbritannien.
Förtrogenhet
När du är så bra på färdigheten så du använder den utan att du tänker på vad du gör, färdigheten är automatiserad.
Du läser och skriver utan att fundera på bokstäverna, mer på innehållet.
Du cyklar och tittar på omgivningarna och klarar det automatiskt.
Du kan använda dina kunskaper om slaget vid Hastings för att tolka hur saker och ting hänger ihop i historien.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar