torsdag 19 februari 2015

Varför går man i skolan?

Varför går man i skolan?

I större delen av världen är det nuförtiden självklart att man ska i skolan. Tyvärr inte överallt, men den diskussionen kommer någon annan dag. Våra barn vet från det de är små att när man blir större ska man gå i skolan. Där ska man få lära sig något magiskt: LÄSA. Ja, man kommer att få lära sig att skriva också. Då är man en del av de storas värld. Ok, man får lära sig att räkna också, så man kan hålla ordning på hur många och så. Det är ju bra. Det är ganska kul att svara på de tal som finns i räkneboken. Man kan se att man jobbat och varit duktig. Men när man vet hur man räknar, läser och skriver. Vad ska resten av skolan vara bra för? Det är ju jobbigt. Man måste sitta still och man måste försöka förstå nya saker hela tiden – varför? För att det kommer att behövas när man är vuxen. Jaha, och … Vuxen blir man ju inte förrän i ett annat liv. Jag vill leka nu!

Det är inte så lätt att förstå vad skolan ska vara bra för. Det är det som är grunden till tankarna om Visible Learning. Vi vuxna måste göra tydligt för barnen vad som förväntas av dem. Vi måste vara tydliga med vår pedagogiska planering:


Förmågor att utveckla:                Du går i skolan för att träna olika förmågor.

Centralt innehåll:                         Vi väljer bland läroplanens olika centrala innehåll för att träna de olika förmågorna.

Arbetssätt och undervisning:       Här sätter bara vår fantasi gränser, men är vi trötta finns det andra som gör läromedel och medföljande lärarhandledningar.

Bedömning:                                  När vi bedömer iakttar vi vilken nivå av utveckling du befinner dig 
på i förhållande till de kunskapskrav som finns i läroplanen.


Hur tydliga är vi med att den här bedömningen pågår hela tiden? Skulle man kunna formulera det så här:

"Din lärare bedömer fortlöpande hur du deltar i arbetet i klassen och vad du då presterar.
Under år 1-3 förekommer inga faktaprov utan ditt dagliga arbete och resultaten av det bedöms.
Läraren tittar under tiden du arbetar på om du anstränger dig att förstå och att göra ditt bästa för att utföra uppgifterna utifrån den nivå du befinner dig på. Det är viktigt att du engagerar och anstränger dig så gott du kan.
Utför olika uppgifter noga, delta i diskussioner och ställ frågor om du inte förstår så att du kan lära dig så mycket som möjligt.
Om du kan hjälpa/förklara för en kamrat visar du vad du kan."


Skulle barnen och deras föräldrar förstå det? Eller vet de allt det redan?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar