lördag 4 april 2015

The Big 5

The Big 5

Göran Svanelid har myntat uttrycket ”the big 5” inom det pedagogiska området. Han menar att det är de fem viktigaste förmågorna som nämns i läroplanen, LGR-11. De viktigaste förmågor barnen ska lära sig. De förmågor som avses är: analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga. Varje barn ska kunna se samband, beskriva orsaker och konsekvenser, växla mellan olika perspektiv, jämföra, förklara samt förslå lösningar (analysförmåga). De ska också kunna samtala, diskutera, motivera, presentera, framföra och bemöta argument mm (kommunikativ förmåga). Sedan ska de kunna tolka, värdera, reflektera, avgöra rimlighet, välja mellan olika strategier, lösa problem med anpassning till olika situationer osv (metakognitiv förmåga). De ska också kunna söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information, dvs skilja mellan fakta och värderingar (procedurförmåga). Slutligen ska barnen också förstå innebörden i olika begrepp, kunna relatera begreppen till varandra och använda dem i olika/nya sammanhang (begreppslig förmåga).

Jag undrar hur det står till med oss vuxna i fråga om dessa förmågor, förstår alla vi vad de innebär? Skulle vi kunna få höga betyg i alla ämnen och alla förmågor? Se samband – om du äter för mycket och rör dig för lite blir du fet, börjar vi äta mindre eller röra oss mer då? Beskriva orsaker och konsekvenser – om jag skjutsar mitt barn till skolan varje dag så rör vi oss mindre och bilen släpper ut avgaser samt förstör miljön genom en hel del miljöaspekter som bör vägas in i produktionen av alla bilar på jorden, väljer vi andra sätt att lämna barnet i skolan/ta oss till jobbet? Växla mellan olika perspektiv – varför ska så många invandrare komma hit och ta våra pengar och jobb/hur skulle jag stå ut med att leva utfattig i ett land med krig? Oj, det här var bara tre delar av den första förmågan… Undrar om alla vi vuxna klarar av alla de olika delarna av de olika förmågorna!


Inom alla ämnen ska vi som lärare också bedöma hur eleverna lever upp till dessa viktiga förmågor. Elever som har fullt upp med att förstå att bokstaven A har ett ljud, ett namn och att man kan höra den på olika ställen i olika ord samt att den ska skrivas på ett visst sätt (sen kan ju just A och några till ha olika ljud). De har också svårt att förstå att man behöver vara lugn och stillsam inomhus så att vi alla orkar använda våra hjärnor på ett så bra sätt som möjligt… Puhhhh. 

Om jag har 26 barn i min klass och de går i skolan 1200 minuter varje vecka så går de ungefär fem timmar och fyrtio minuter i skolan per dag. Då får varje barn ungefär tre kvart på sig att visa alla sina förmågor varje vecka, nio minuter varje dag. Observera – det här gäller om alla sitter på sin plats i tid, inte avbryter varandra och om jag som lärare inte kräver någon tid för att undervisa eller instruera dem. I realiteten går åtminstone en kvart varje dag åt till att alla barn ska komma in i klassrummet och sätta sig på sin plats och börja lyssna. Minst en kvart av dagen går åt till att plocka fram och plocka undan material. Varje dag tar jag som lärare en kvart för att berätta om vad som ska hända under dagen så att barnen är förberedda på det. Dessutom har jag ovanan att förmedla fakta som ska ge en grund att bygga förmågorna på, instruera om uppgifter som ska ge dem möjlighet att träna de olika förmågorna samt tydliggöra vad det är de tränar på… kanske en timme om dagen. Så ska de ju träna också, utföra uppgifterna, säg 2 timmar varje dag. Det blir 225 minuter varje dag, fem timmar och 25 minuter. Då blir det bara en halv minut för mig att lyssna på hur varje barn reflekterar, analyserar, kritiskt granskar, tar olika perspektiv mm. Visst, en del kan jag läsa ut av deras prestationer under tiden de tränar, men någonstans glappar det. Både i vad barnen ska hinna lära sig och vad vi lärare ska hinna förmedla och bedöma.